Presedinte AOR

TEODOSESCU Madalin-Ady

 


Asociatia Oraselor din Romania:

Sediul  AOR

 

Bucureşti

Sector 1, strada Buzesti nr 61,

bl A6, sc 1, et 6, ap 39.

Tel: 021.311.71.97

Fax: 021.310.71.66

e-mail: informare@aor.ro

www.aor.ro

 

Birou Preşedinte

 

Birou Preşedinte
Oraş Balş,
Primăria Balş
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 14
Tel: 0249.45.01.45
Fax: 0249.45.01.40
Mobil:0722.60.57.75
E-mail: biroubalsaor@gmail.com
office@aor.ro

www.bals.ro
 
 

Birou

Preşedinte Executiv

 

Hârşova

Tel./fax: 0241.872.241;

Mobil:  0744.385.323

e-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

 

Date fiscale:

CUI: 13810572

cont bancar:

 RO07RZBR0000060005696786

Raiffeisen Bank

 
Acces rapid:

   - Presedintia Romaniei

   - Guvernul Romaniei

   - Senatul Romaniei

   - Camera Deputatilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N I C A T

31.08.2020

   
   

 


 

I N V I T A T I E

20.07.2020

   

Stimată Doamnă Primar,
Stimate Domnule Primar,


     Ne face o deosebită onoare, să vă transmitem invitaţia la Adunarea Generală, care se va desfăşura în zilele de 27 şi 28 iulie 2020.
     Întrucât, anul acesta, Adunarea Generală AOR se va desfășura în condiții de pandemie, suntem nevoiți să alegem varianta online, prin videoconferinţă, cu ajutorul platformei de streaming Zoom, folosită cu succes de AOR, beneficiind de participarea invitaţilor în două module, dupa cum apar în atașament.
     Pentru a respecta statutul Asociației, vicepreşedinţii vor veni cu mandat de reprezentare de la primarii din regiunea lor, care au drept de vot.
     Prin participarea Domniei-Voastre putem arăta, încă o dată, importanța rolului primarului de oraș în dialogul cu autorităţile administraţiei publice centrale din România.
     Asigurandu-vă de cele mai distinse sentimente de preţuire, vă rugăm să ne anunţaţi până miercuri, 22 iulie, orele 15.00, prin e-mail transmis la informare@aor.ro , intenţia de participare la acest eveniment.

 

Descarca invitatia (.pdf)

 

Descarca programul (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

04.06.2020

   

      Asociația Orașelor din România (AOR) a organizat ieri, miercuri, 03.06.2020, o videoconferință la care au participat peste 50 de primari și specialiști din primăriile de oraşe. Principalul obiectiv al acestei întâlniri online a fost identificarea problemelor cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş.
     În urma discuțiilor, Asociația Orașelor își declară public îngrijorarea față de situația financiară actuală a administrației publice locale, aflată într-un moment excepțional, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19 şi a lipsei de dialog din partea Ministerului de Finanţe.
     Ținând cont de faptul că, din cauza situaţiei dramatice prin care trecem, creată de pandemia de COVID-19, care ne-a crescut cheltuielile, dar şi a neînţelegerii dificultăţilor cu care ne confruntăm, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale vor suferi scăderi semnificative, care nu vor putea fi compensate prin măsurile pe care le pot lua autorităţile administraţiei publice locale, primarii de orașe îşi sporesc îngrijorarea că nu vor putea să îşi îndeplinească atribuţiile prevăzute de Constituţie şi legile în vigoare, fiind atât într-o dificultate vizibilă privind asigurarea funcţionării, cât şi în imposibilitatea de a finaliza proiectele începute şi, mai ales, a iniţierii altor proiecte.
     Prin urmare, Asociația Orașelor din România (AOR) îi solicită ministrului Florin Cîţu să facă, cât mai rapid, o rectificare de buget, cu propuneri clare, pe care le regasiti din documentul atasat.
     Situaţia dificilă cu care se confruntă multe dintre oraşele mici şi mijlocii nu va putea fi depăşită fără un dialog real între conducerea Asociaţiei Oraşelor din România şi Ministrul Finanţelor Publice, care să analizeze şi să pună în practică măsurile propuse de AOR, formulate în baza realităţii din comunităţile locale, retransmise ministerului prin numeroase adrese oficiale.

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

20.05.2020

   

      Asociația Orașelor din România (AOR) a continuat seria videoconferințelor care fac legătura dintre autoritățile locale și cele centrale, partenerii tradiționali de dialog, iar marți, 19 mai 2020, prin intermediul platformei de streaming, peste 30 de reprezentanţi ai oraşelor membre AOR au luat parte la întâlnirea cu ministrul Fondurilor Europene, dl. Ioan Marcel Boloș.
     La propunerea conducerii Asociației Orașelor din România de susținere de către bugetul de stat a cheltuielilor de cofinanțare aferente proiectelor cu finanțare europeană, respectiv a cheltuielilor neeligibile din aceste proiecte, ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș a declarat că „suntem interesați de susținerea autorităților locale care implementează proiecte din fonduri nerambursabile și, ca atare, voi studia această propunere. Sunt autorități locale care întâmpină probleme legate de cofinanțare și va trebui să identificăm pârghii de sprijin, poate chiar creșterea contribuției de la bugetul de stat, care pentru cazuri bine fundamentate poate crește până la 15%”.
    Dezbaterea cu ministrul Boloș, moderată de dl. președinte executiv Ionel Chiriță și de dna. Florica Gabriela Tulbure, prim-vicepreședinte AOR și primarul orașului Seini, a fost axată pe problemele principale pe care autoritățile locale le au în această perioadă, fie că este vorba de starea de urgență sau de alertă.

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

12.05.2020

 

   

      Asociația Orașelor din România nu și-a întrerupt misiunea de a face legătura dintre autoritățile locale și cele centrale, partenerii tradiționali de dialog, și a trecut, în ultimele săptămâni, la noua formă de comunicare în timpul pandemiei de COVID 19, prin intermediul ședințelor online și al videoconferințelor.
Luni, 11.05.2020, la dezbaterea online cu peste 30 de primari membri AOR, a fost invitat ministrul Educației și Cercetării, d-na. Monica Anisie.
     „Subiectul <<EDUCAȚIE>> este unul dintre cele mai fierbinți în această perioadă și, în același timp, unul dintre cele mai dificile, inclusiv la nivel emoțional. Este vorba de copiii noștri, de viitorul nostru, de ceea ce se va întâmpla mai departe cu mințile, comportamentul social, sănătatea unor generații întregi. Neuitând cadrele didactice și personalul auxiliar din școli, grădinițe, creșe, universități. Este un subiect sensibil și care va naște, cu siguranță, polemici aprinse, pentru că, dincolo de reguli, regulamente, măsuri, asigurări, pe buzele celor mai mulți dintre părinți acum e o singură întrebare: <<E sigur să îmi las copilul la școală?>>”, a subliniat Mădălin-Ady Teodosescu, președinte AOR, în deschiderea discuțiilor.
     Dezbaterea cu ministrul Anisie a avut la bază lista cu măsurile de prevenire și protecție pe perioada desfășurării activităților de pregătire, pentru organizarea examenelor efective ce vor urma în luna iunie, pentru clasele a VIII-a și a XII-a, dar și reluarea cursurilor din septembrie.
     „Intenționăm să continuăm seria de întâlniri dintre primari și miniștrii de resort, astăzi fiind retransmisă invitaţia către ministrul Finaţelor, dar și să diversificăm aceste întâlniri, inclusiv la nivel tehnic, între experţii din administrația publică centrală și cei din U.A.T.-uri, conducerea asociaţiei fiind convinsă că, dacă există voință și deschidere, nu există provocare pe care, împreună, să nu o putem depăși”, a spus în încheiere Mădălin-Ady Teodosescu, președinte AOR.

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

A N U N T

05.05.2020

   

      Asociaţia Oraşelor din România angajază, de urgenţă, expert administraţie publică.

     CERINŢELE POSTULUI
1. Să formuleze puncte de vedere pentru toate proiectele de acte normative care vin spre consultare la AOR;
2. Să reprezinte AOR la dezbaterile din comisiile parlamentare și la evenimentele la care AOR este invitată;
3. Să aibă cunoştinţe în domeniul IT care să îi confere capacitatea de organizare de evenimente pe internet (videoconferinţe online) şi prelucrarea acestora în vederea utilizării în interesul asociaţiei;
4. Să aibă cunoştinţe şi/sau abilităţi care să îi permită îndeplinirea atribuţiilor cu caracter general privind activitatea din AOR.
Precizări:
Contractul de muncă se încheie pe perioadă nedeterminata, timp de 8 h/zi cu 40ore/ săpt. şi cu perioadă de probă de 90 de zile.
Locul de desfăşurare a activităţii este la sediul AOR din Bucureşti, Calea Buzeşti, nr.61, bl.A6, sc.1, etaj 6, ap.39, sector 1.
Există posibilităţii de perfecţionare şi de dezvoltare profesională în asociaţie.
Analiza pentru confirmarea capacităţii de îndeplinire a cerinţelor postului se face, după perioada de probă de 90 de zile, de către preşedintele AOR, preşedintele executiv AOR sau directorul AOR.

     ANUNŢ ÎNSCRIERE:
     Înscrierea la admiterea pentru ocuparea postului se face între 6 şi 12 mai pe bază de cerere transmisă la adresa de e-mail: informare@aor.ro, în care vor fi menţionate datele de contact (nume, prenume, adresa completă şi datele de contact – telefon şi e-mail) însoţită de o declaraţie dată pe proprie răspundere în care se precizează datele care să răspundă la cele patru cerinţe menţionate mai jos.
     Criterii de admitere pentru înscriere pentru ocuparea postului
1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în orice specialitate plus studii universitare de master în orice specialitate;
2. Studii sau vechime în muncă în domeniul administraţiei locale, drept sau economic de cel puţin trei ani;
3. Cunoştere a domeniului IT care să îi confere capacitatea de organizare de evenimente pe internet (videoconferinţe online) şi prelucrarea acestora în vederea utilizării în interesul asociaţiei;
4. Fără sancţiuni în cazierul judiciar.
     După evaluarea cererilor, numai aplicanţii care întrunesc condiţiile vor fi contactaţi pentru a fi înscrişi la evaluare pentru ocuparea postului, urmând să fie informaţi despre continuarea procedurii pentru ocuparea postului.

 


 

C O M U N I C A T

04.05.2020

   

      Din cauza situaţiei dramatice prin care trecem, creată de pandemia de COVID-19, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale vor suferi scăderi semnificative, care nu vor putea fi compensate prin măsurile pe care le pot lua autorităţile administraţiei publice locale. Primarii de orașe îşi sporesc îngrijorarea că nu vor putea să îşi îndeplinească atribuţiile prevăzute de Constituţie şi legile în vigoare, fiind în dificultate vizibilă privind asigurarea funcţionării, cât şi în imposibilitatea de a finaliza proiectele începute şi, mai ales, a iniţierii altor proiecte.
      La iniţiativa d-lui președinte Mădălin-Ady Teodosescu, Asociaţia Oraşelor din România (AOR) anunţă începerea unei serii de comunicări în sistem videoconferinţă între primarii de oraşe din România şi membrii Guvernului Ludovic Orban. Prima dintre aceste videoconferințe s-a desfăşurat în cursul zilei de joi, 30.04.2020, când au participat aprope 40 de primari (dintre cei peste 70 înscrişi în reţeaua de comunicare AOR) și ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, dl. Ion Ștefan.

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

10.02.2020

   

      Mădălin-Ady TEODOSESCU (Președinte AOR): Cerem Guvernului României să investească direct în comunitățile din Republica Moldova. Primarii știu cel mai bine care sunt nevoile și prioritățile comunităților care i-au ales
     Consiliul Director al AOR (Asociația Orașelor din România) a punctat, sâmbătă, 6 februarie 2020, importanța unei colaborări concrete și directe dintre structurile asociative de pe ambele părți ale Prutului.
     “Este convingerea noastră că primarii din Republica Moldova trebuie să beneficieze de o investiție românească de încredere și fonduri, pentru a dezvolta, concret, prin proiecte utile, comunitățile pe care le reprezintă”, a declarat președintele AOR Mădălin Ady Teodosescu.
      Președintele executiv AOR Ionel Chiriță a subliniat importanța unui sprijin necondiționat din partea autorităților române față de o dezvoltare locală competentă, unitară și concretă a Republicii Moldova.
     “Cei mai mulți dintre membrii AOR sunt primari cu experiență care au muncit, timp de câteva mandate, pentru a dezvolta comunitățile care i-au ales. De ce să nu folosim această experiență pentru a coordona un program românesc de investiții în Republica Moldova?”, a subliniat Ionel Chiriţă, președinte executiv AOR.
     Asociaţia Oraşelor din România face apel către Guvernul României şi către toţi reprezentanții autorităților centrale şi locale să construim împreună primul program transnațional de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală adresat direct unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova.

 

Descarca documentul integral (.pdf)

 


 

06.02.2020

   
   

 


 

I N V I T A T I E

22.01.2020

   

      În atenţia Doamnei / Domnului PRIMAR

     Prin consultarea cu membrii Consiliului Director, s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a Consiliului Director AOR, urmată de un atelier de lucru în care se vor dezbate principalele probleme cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş, va avea loc în perioada 05-08 februarie 2020, în oraşul Gura Humorului, jud. Suceava.
     Detalii despre program, ordinea de zi, cazare și cheltuieli gasiți în invitația și fișa de înscriere atașate.
     Înscrierile se fac până la data de 28.01.2020, orele 15.00.

 

Descarca fisa de inscriere (.doc)

 

Descarca invitatia (.pdf)

 


 

21.01.2020

   
   

 


 

21.01.2020

   
   

 


 

15.01.2020

   
   

 


 

A N U N T

10.01.2020

 

 

     Membrii Asociatiei Oraselor din Romania transmit sincere condoleante primarului orasului Comarnic, domnul Sorin Nicolae Popa, in greaua incercare prin care trece, la pierderea sotiei. O lumanare aprinsa si gandurile noastre sunt alaturi de familia indurerata.

Dumnezeu sa o odihneasca in pace!

 


 

C O M U N I C A T

21.12.2019

 

     Asociația Orașelor din România (AOR) consideră că discuţiile purtate de reprezentanţii comunelor, oraşelor şi municipiilor cu cei ai Ministerului de Finanţe au făcut ca proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020, pe care Guvernul a anunţat că îşi va asuma răspunderea, să realizeze un nou mecanism de alocare a sumelor pentru bugetele locale, mai bun pentru asigurarea funcționării tuturor unităților administrativ-teritoriale.
     Prin urmare, la sumele alocate pentru asigurarea valorii minime de 830 lei/locuitor/an, se adaugă veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale şi 50% din necesarul fundamentat al drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, în baza numărului de beneficiari transmis de către unitățile administrativ-teritoriale.
     Chiar dacă nu se va reuşi mulţumirea tuturor primarilor, prin proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020 pus în dezbatere, majoritatea covârşitoare a comunelor, oraşelor şi municipiilor va primi mai mulţi bani decât în anul care se încheie, iar plafoanele pe locuitor/an pentru aşa-zisul buget minim de funcţionare, care vor rezulta în urma aplicării mecanismului de echilibrare prevăzut pentru anul 2020, vor fi mai mari de 1.000 lei/locuitor/an, ceea ce pentru multe oraşe şi municipii, în 2019, a fost doar un deziderat.
     Sigur, puteau fi şi alte soluţii mai bune, dar, din păcate, nu toate structurile asociative au pregătit cu atenţia cuvenită mecanismul de alocare a sumelor către bugetele locale, aşa cum a facut-o Asociația Orașelor din România, soluţia cu alocarea cotei de 65% din impozitul pe venit, necorelată cu o echilibrare corespunzătoare privind bugetele tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, fiind una nerelevantă, care nu aduce avantaje majorităţii membrilor, pentru niciuna dintre structurile asociative.
    Susţinând interesul legitim al tuturor colectivităţilor din oraşele mici şi mijlocii, Asociația Orașelor din România a transmis Guvernului două amendamente care, dacă nu vor avea sorţi de izbandă acum, la asumarea răspunderii pe buget, vor fi susţinute, argumentat, la prima rectificare bugetară din 2020.

 


 

I N F O R M A R E

05.12.2019

 

     Adresa transmisa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal catre Unitatile Administrativ Teritoriale:

 

Detalii aici (.pdf)

 


 

15.11.2019

   
   

 


 

I N F O R M A R E

14.11.2019

 

     Joi, 14 noiembrie 2019, la întrevederea cu ministrul Finanțelor Publice Florin Cîțu, la care a luat parte președintele executiv al Asociației Orașelor din România, Ionel Chiriță, s-au stabilit următoarele obiective:

 

Detalii aici (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

13.11.2019

 

 ÎNTÂLNIREA AOR CU PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI LUDOVIC ORBAN

 

     Marți, 12.11.2019, reprezentanții Asociației Orașelor din România au fot invitați la Palatul Victoria pentru o întrevedere cu prim-ministrul României Ludovic Orban. La întâlnire a luat parte și ministrul Dezvoltării și Lucrărilor Publice, Ion Ștefan, precum şi Şeful Cancelariei Ionel Dancă. Din delegația AOR au făcut parte Mădălin Ady Teodosescu, președinte AOR și primar al orașului Balș, Ionel Chiriță, președinte executiv, vicepreşedinţi şi alţi primarii din conducerea asociaţiei.
     Printre temele de discuție abordate de delegația primarilor Asociației Orașelor s-au numărat: imposibilitatea de închidere a anului bugetar 2019 pentru 43 de orașe mici, necesitatea asigurării resurselor financiare pentru plata lucrărilor executate prin programele cu finanţare prin MDRAP (PNDL, CNI, ANL şi altele) şi remedierea dificultăţilor în faţa cărora au fost puse oraşele în ultimii ani.

 

Comunicatul integral aici (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

05.11.2019

 

       Ca urmare a necesităţii unei a doua rectificări care să corecteze nedreptatea făcută pentru cetățenii oraşelor în acest an, cât şi pentru stabilirea unei strategii referitoare la mecanismul de alocare a sumelor necesare bugetelor locale în anul 2020, care să evite discriminarea orașelor mici și mijlocii, A.O.R.- Asociația Orașelor din România reafirmă solicitarea unei întâlniri urgente, în această săptămână, cu Prim-ministrul României, dl. Ludovic Orban, împreună cu miniștrii de Finanțe, dl. Florin Cîțu, și cel al Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, dl. Ion Ștefan.
      Pentru rezolvarea dificultăților financiare grave cu care se confruntă orașele mici, văduvite de importante sume de bani la ultima rectificare bugetară, Conducerea A.O.R. este pregătită oricând pentru o întâlnire cu Executivul, menită să deblocheze această situaţie de criză în care se află comunitățile din România.

 

Comunicatul integral aici (.link)

 


 

C O M U N I C A T

31.10.2019

 

       Ca urmare a necesităţii unei a doua rectificări care să corecteze nedreptatea făcută pentru cetățenii oraşelor în acest an, cât şi pentru stabilirea unei strategii referitoare la mecanismul de alocare a sumelor necesare bugetelor locale în anul 2020, care să nu repete discriminarea orașelor mici și mijlocii, A.O.R.- Asociația Orașelor din România solicită o întâlnire urgentă, în a doua parte a săptămânii viitoare, cu Prim-ministrul României, împreună cu miniștrii de Finanțe și cel al Dezvoltării şi Administraţiei, oricare ar fi aceștia.
     Asociația Orașelor din România (A.O.R.) este interesată să înțeleagă cum se va pune în aplicare hotărârea de alocare a sumei de aproximativ 400 de milioane de lei pentru facturile curente legate de derularea Programelor Naționale de Dezvoltare Locală (PNDL1 şi PNDL2), hotărâre ce a fost adoptată fără consultarea structurilor asociative implicate.
     A.O.R. reamintește că, prin rectificarea făcută prin OG/12.08.2019 şi adoptarea HG 752/14.10.2019, parte a prevederilor din ordonanţa menţionată, 27 de orașe au primit între 3 şi 10 lei/locuitor, 16 orașe între 11 şi 20 lei/locuitor şi 14 orașe între 21 şi 30 lei/locuitor.
     Prin urmare, A.O.R. constată că după rectificarea efectuată, inclusiv după adoptarea HG 752/14.10.2019, 25 de oraşe au buget minim de funcţionare sub 1.000 lei/locuitor/an, în această valoare fiind incluse sumele alocate pentru însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi, în timp ce 19 oraşe au buget minim de funcţionare (fără sumele alocate pentru însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi) sub bugetul minim de funcţionare alocat în anul 2018, respectiv sub 750 lei/locuitor/an.
     Astfel, multe dintre administrațiile locale din unităţile administrative cu statut de oraş vor ajunge în imposibilitatea susţinerii funcționării proprii, cât şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea acestora, după ce ministrul de Finanțe demis Eugen Orlando Teodorovici și-a bătut joc în mod direct de locuitorii orașelor și comunitățile din jurul acestora.
     În perioada următoare, în multe dintre orașe, există teama că școlile nu vor putea asigura încălzirea și buna desfășurare a orelor de curs, străzile se vor scufunda în beznă din cauza imposibilității menținerii iluminatului public, gunoaiele vor acoperi căile de acces. Comunităţilor li s-a luat șansa la elementele vitale de care se ocupă administrația locală: apă, curent electric, căldură, gaze, canalizare. De asemenea, prin sumele alocate în acest an, multora dintre oraşe le este imposibilă susţinerea continuării investiţiilor începute sau dezvoltarea unor proiecte noi.
     A.O.R., reprezentantă a 216 orașe mici și mijlocii, reafirmă dorința și deschiderea către dialog cu administrația centrală, pentru rezolvarea problemelor bugetare disperate ale comunităților locale.

 

Comunicatul pe AGERPRES aici (.link)

 


 

C O M U N I C A T

22.10.2019

 

       Asociația Orașelor din România (AOR) își exprimă mâhnirea față de încă o promisiune neonorata, făcută primarilor de Guvernul demis, care nu a adoptat în şedinţa executivului hotărârea referitoare la alocarea fondurilor necesare pentru plata facturilor din programele PNDL 1 şi PNDL 2.
     Astfel, orașele primesc o nouă lovitură care va duce la blocarea proiectelor de dezvoltare şi abandonarea lor din lipsă de finanțare.
     AOR atrage atenția asupra refuzului Comisiei Europene de decontare din fondurile europene a proiectelor de apă şi canalizare realizate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cerere formulată de către guvernul demis Dăncilă. Prin această cerere, Executivul demis a încercat să recupereze 1,8 miliarde de lei, adică aproape 0,2% din PIB, potrivit proiectului de rectificare bugetară. Astfel se creștea artificial gradul de absorbţie a fondurilor europene şi se diminua deficitul bugetar, deoarece plăţile iniţiale pentru proiecte au fost făcute de la bugetul de stat.
     Rectificarea de buget necugetată a Guvernului Demis a pus orașele mici și mijlocii din România într-o situație fără precedent. Mai mult de un sfert din orașele din România se îndreaptă spre faliment, doar cateva zile despărțindu-ne de luna noiembrie, care va fi una catastrofală pentru administrațiile locale, în lipsa fondurilor.

 

Comunicatul integral aici (.pdf)

 


 

I N V I T A T I E

21.10.2019

 

Va transmitem invitatia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

la lucrarile Forumului National SUERD, eveniment care va avea loc in data de 28 octombrie 2019

la Palatul Parlamentului din Bucuresti.

 

 Descarca Invitatia (.pdf)

 

 Descarca Formularul de Inregistrare (.pdf)

 

 Descarca Agenda (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

18.10.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

11.10.2019

 

   
     In perioada urmatoare, date fiind evenimentele de pe scena politica romaneasca, Asociatia Oraselor din Romania isi reafirma principiul potrivit careia actioneaza indiferent de culoarea politica a guvernantilor, in ideea apararii intereselor oraselor mici si mijlocii.

    AOR va continua activitatea legislativa in aceeasi nota, de respectare a principiilor de pana acum, cu speranta ca dialogul cu Guvernul viitor va fi unul mult mai bun decat cel cu fostul executiv, care nu a luat in seama in mod deliberat si repetat nevoile reale ale comunitatilor locale.


   

 


 

C O M U N I C A T

10.10.2019

   
   

 


 

I N V I T A T I E

24.09.2019

 

Prin consultarea cu membrii Consiliului Director
s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a Consiliului Director AOR
să aibă loc în perioada 06 - 09 octombrie 2019,
în Oraşul Sânnicolau Mare, jud. Timiş.

 

 Descarca Invitatia (.pdf)

 

 Descarca Fisa de Inscriere (.doc)

 


 

C O M U N I C A T

18.09.2019

 

Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,

     La propunerea domnului primar Danuț Groza, vicepreședinte AOR, ședința Consiliului Director AOR se va desfășura în perioada 06-09 octombrie 2019, în orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș.
      Invitația oficială, programul și fișa de înscriere la CD AOR (cu ședință deschisă tuturor membrilor asociației) vă vor fi transmise în zilele următoare.
      La eveniment vor fi invitați reprezentanți din conducerea Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenției Naționale de Integritate și Curții de Conturi a României, care vor răspunde problemelor punctuale ridicate de dumneavoastră.

      Relaţii: Ionel Chiriţă, preşedinte executiv, tel. 0744.385.323.

 


 

C O M U N I C A T

05.09.2019

 

Într-o nouă încercare de oferi soluții viabile pentru situația dezastruoasă în care se află bugetele orașelor mici și mijlocii din România, Asociația Orașelor din România (AOR) a propus Ministerului Finanțelor Publice (MFP) modificări ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

AOR a solicitat evitatea repetării unei alocări discreţionare în defavoarea oraşelor şi micilor municipii, anomalie care a făcut ca 45 de oraşe şi 5 municipii să aibă un buget minim de funcţionare cu până la 250 lei/locuitor/an, sub cei 1.000 de lei/locuitor/an asiguraţi prin legea bugetului de stat pentru oricare dintre cele 2.862 de comune, aceasta fiind o bătaie de joc la adresa cetăţenilor din cele 50 de unităţi administrativ-teritoriale.

Asociația Orașelor din România (AOR) atrage încă o dată atenția Guvernului României că lipsa de receptivitate faţă de măsurile pe care AOR le-a solicitat, argumentat, în discuțiile cu Ministerul Finanțelor Publice, la ordonanța privind rectificarea de buget pentru anul 2019, va duce la falimentul previzibil spre care se îndreaptă mai bine de jumătate dintre unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş.
Situaţia poate ajunge la disperare dacă vor apărea întârzieri în adoptarea Hotărârii de Guvern prin care trebuie repartizată comunelor, oraşelor şi municipiilor suma de 1.469.563 mii lei prevăzută în anexa nr. 4, la poziţia nr. 3226 - "Sume rezervate".

 

 Descarca Comunicatul integral (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

26.08.2019

 

Seminarii informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului "Dezvoltare locala"

 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator al Programului "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, organizeaza trei seminarii informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului de propuneri de proiecte "Dezvoltare locala".
      Apelul "Dezvoltare locala", care va fi lansat de FRDS in luna septembrie 2019, are o alocare financiara totala de 10.090.640 de euro si vizeaza imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale (educative, de sanatate, din domeniul ocuparii etc.) a grupurilor dezavantajate.
Evenimentele regionale de informare isi propun sa ofere participantilor informatii specifice privind conditiile de finantare a propunerilor de proiecte ce urmeaza a fi depuse in cadrul apelului si vor avea loc in:
• Cluj-Napoca (jud. Cluj), in data de 11 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor interesati din regiunile de dezvoltare Vest, Nord-Vest si Centru. Persoanele interesate sa participe la seminar sunt rugate sa completeze formularul de inscriere, disponibil AICI, pana la data de 2 septembrie 2019
• Craiova (jud. Dolj), in data de 12 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor interesati din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov. Persoanele interesate sa participe la seminar sunt rugate sa completeze formularul de inscriere, disponibil AICI, pana la data de 2 septembrie 2019
• Iasi (jud. Iasi), in data de 16 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor interesati din regiunile de dezvoltare Nord-Est si Sud-Est. Persoanele interesate sa participe la seminar sunt rugate sa completeze formularul de inscriere, disponibil AICI, pana la data de 3 septembrie 2019.
      Precizam ca, in cazul in care vor fi mai multe solicitari de participare decat numarul de locuri disponibile, participantii vor fi selectati in ordinea inscrierii lor, limitandu-se participarea mai multor reprezentanti ai aceleiasi organizatii/ institutii. Doar persoanele selectate vor primi o invitatie oficiala, care va cuprinde informatii detaliate privitoare la eveniment (locatie, agenda etc.). Mentionam ca niciun cost aferent participarii la eveniment nu este suportat de organizatori.

Descarca anuntul aferent seminarului din Cluj-Napoca
Descarca anuntul aferent seminarului din Craiova
Descarca anuntul aferent seminarului din Iasi

 


 

C O M U N I C A T

26.08.2019

   

 Seminarii informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor"

 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator al Programului "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, organizeaza trei seminarii informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului de propuneri de proiecte "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor" (Enhancing Roma Inclusion and Empowerment).
      Apelul "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor", care va fi lansat de FRDS in luna septembrie 2019, are o alocare financiara totala de 16 milioane de euro si vizeaza promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminarii si a rasismului, promovarea schimburilor interculturale si consolidarea capacitatii de sprijinire a dezvoltarii in comunitatile cu procent mare de etnici romi.
     Evenimentele regionale de informare isi propun sa ofere participantilor informatii specifice privind conditiile de finantare a propunerilor de proiecte ce urmeaza a fi depuse in cadrul apelului si vor avea loc in:
• Cluj-Napoca (jud. Cluj), in data de 11 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor interesati din regiunile de dezvoltare Vest, Nord-Vest si Centru. Persoanele interesate sa participe la seminar sunt rugate sa completeze formularul de inscriere, disponibil AICI, pana la data de 2 septembrie 2019
• Craiova (jud. Dolj), in data de 13 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor interesati din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov. Persoanele interesate sa participe la seminar sunt rugate sa completeze formularul de inscriere, disponibil AICI, pana la data de 2 septembrie 2019
• Iasi (jud. Iasi), in data de 17 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor interesati din regiunile de dezvoltare Nord-Est si Sud-Est. Persoanele interesate sa participe la seminar sunt rugate sa completeze formularul de inscriere, disponibil AICI, pana la data de 3 septembrie 2019
Precizam ca, in cazul in care vor fi mai multe solicitari de participare decat numarul de locuri disponibile, participantii vor fi selectati in ordinea inscrierii lor, limitandu-se participarea mai multor reprezentanti ai aceleiasi organizatii/ institutii. Doar persoanele selectate vor primi o invitatie oficiala, care va cuprinde informatii detaliate privitoare la eveniment (locatie, agenda etc.). Mentionam ca niciun cost aferent participarii la eveniment nu este suportat de organizatori.

Descarca anuntul aferent seminarului din Cluj-Napoca
Descarca anuntul aferent seminarului din Craiova
Descarca anuntul aferent seminarului din Iasi

 


 

C O M U N I C A T

20.08.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

12.08.2019

   

     Asociația Orașelor din România (AOR) atrage încă o dată atenția Guvernului României că falimentul previzibil spre care se îndreaptă unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş poate fi evitat numai dacă ordonanța privind rectificarea de buget pentru anul 2019 pe care Executivul vrea să o adopte în această săptămână va ține cont de măsurile pe care AOR le-a solicitat, argumentat, în discuțiile cu Ministerul Finanțelor Publice ...

 

Descarca comunicatul integral (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

29.07.2019

   
   

Descarca informarea catre primari privind rectificarea bugetara (.pdf)

 


 

I N V I T A T I E

25.07.2019

   

     Asociația Orașelor din România (AOR) invită primarii de oraşe în data de 29.07.2019, începând cu orele 11.00, la un atelier de lucru cu tema: „Situația bugetelor locale ale orașelor în anul 2019 – urmare a necorelării dintre veniturile asigurate conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 și cheltuielile mult crescute”.
       Evenimentul va avea loc la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti, bvd. Alexandru Șerbănescu, Nr. 87, Sector 1.

      La aceste dezbateri vor fi invitaţi să participe reprezentanții MFP şi MDRAP.

 

Descarca invitatia (.pdf)

 


 

I N V I T A T I E

18.07.2019

   

      În atenţia Doamnei / Domnului PRIMAR

     Ca urmare a gravelor dificultăţi bugetare cu care se confruntă unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş, se convoacă Consiliul Director al AOR, în şedinţă ordinară, în perioada 05 - 09 august 2019, la Hotel Delta Palace din oraşul Sulina, jud. Tulcea, tel: 0722.305.696, e-mail: rezervari@hotelindelta.ro.
     Având în vedere recenta aprobare a OUG 57/03.06.2019 privind Codul Administrativ, vom folosi acest prilej pentru a organiza, în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi locaţie, un curs în care să vă fie prezentate şi clarificate aspectele esenţiale ale acestui act normativ.
     Detalii despre program, costuri etc gasiti in atasamente.
     Relaţii privind programul evenimentului: Ionel Chiriță, tel: 0744.385.323.

 

Descarca fisa de inscriere (.doc)

 

Descarca invitatia (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

12.07.2019

   

      Asociația Orașelor din România (AOR) continuă să desfăşoare acţiuni menite să vină în sprijinul tuturor oraşelor şi al primarilor acestora, reprezentând interesele oraşelor membre, a celor care şi-au plătit cotizaţia şi a celor care nu şi-au plătit-o, dar şi a celor care – din motive de neînţeles – sunt încă în afara asociaţiei.
AOR a avut un rol de necontestat în realizarea unor amendamente prin care am acţionat în interesul tuturor primarilor de oraşe. Amintim aici:
- amendamentele asociaţiei noastre care au contribuit decisiv la creşterea semnificativă a indemnizaţiei lunare a primarilor de oraşe, cu mult peste ceea ce propusese iniţiatorul actualei legi a salarizării din 2017,
- amendamentele noastre pentru redefinirea incompatibilităţilor şi conflictelor de interese, cât şi cele prevăzute din Codul Administrativ recent adoptat (vezi: art. 139- privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile, art. 157 - privind delegarea atribuţiilor primarului, art. 210- privind indemnizaţia pentru limită de vârstă pentru primar şi viceprimar, art. 240- privind răspunderea aferentă actelor administrative)

     În perioada imediat următoare, vom avea de susţinut măsurile propuse de AOR pentru a putea evita falimentul celor mai multe dintre unități administrativ-teritoriale cu statut de oraș. Aceste măsuri propuse de AOR au fost transmise către ministrul finanţelor publice, dl. Eugen Orlando Teodorovici.

     Pentru creşterea performanţei administraţiei publice din oraşe, vă rugăm să susţineţi întotdeauna demersurile făcute de Asociaţia Oraşelor din România.

 

Descarca apelul catre primari (.doc)

 

Descarca scrisoarea adresata ministrului Eugen Teodorovici (.pdf)

 


 

I N V I T A T I E

25.06.2019

   

      În atenţia Doamnei / Domnului PRIMAR

     Asociația Orașelor din România (AOR) invită primarii de oraşe în data de 09.07.2019, începând cu orele 10.00, la un atelier de lucru cu tema: Situația bugetelor locale ale orașelor în anul 2019 – urmare a necorelării dintre veniturile asigurate conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 și cheltuielile mult crescute”.
     Problemele dumneavoastră, doamnelor și domnulor primari, sunt comune și de aceea conducerea asociației reafirmă sloganul ”Toate orașele împreună, pentru rezolvarea problemelor fiecăruia”, considerând că doar uniți putem să avem șansa de a obține soluții durabile.
Pentru analizarea situațiaei bugetelor locale ale orașelor în anul 2019, vă rugăm să aveţi la dumneavoastră cât mai multe date din bugetul acestui an., date referitoare la sumele alocate în anii anteriori şi la cele necesare pantru 2019.
     Evenimentul va avea loc la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti 4****, bvd. Alexandru Serbănescu, Nr.87, Sector 1.
     Pe parcursul întâlnirii vor fi prezenți în acest atelier de lucru reprezentanți din cadrul MFP şi MDRAP.
     Relaţii prin Ionel Chiriţă, tel: 0744.385.323.
     Anunţarea participării se face prin transmiterea fişei anexate până la data de 05.07.2019, orele 16.00, la e-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

 

Descarca fisa de inscriere (.doc)

 

Descarca invitatia (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

20.06.2019

   

      Miercuri, 19 iunie 2019, reprezentanţii Asociația Oraşelor din România (AOR), alături de cei ai ACoR şi UNCJR, s-au întâlnit cu domnul Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Finanţelor Publice.
     Prin reprezentanţii săi, Asociația Orașelor din România – reprezentanta legitimă a intereselor celor 216 unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş – alături de celelalte structuri asociative prezente, a susţinut şi convenit cu ministrul Eugen Orlando Teodorovici ca, la rectificarea pe care domnul ministru a anunţat-o pentru sfârşitul lunii iulie sau începutul lunii august, să fie alocate comunelor, oraşelor şi municipiilor sumele corespunzătoare diferenţei de la 41,75%, la 60% din impozitul pe venit, de care acestea au fost deposedate pe primele trei luni ale acestui an.
     Propunerea domnului Ministru Eugen Orlando Teodorovici de stabilire a unor proceduri pentru colaborarea între membrii guvernului şi structurile asociative ale unităţilor administrativ-teritoriale este o chestiune faţă de care care ne exprimăm susţierea pentru viitor, dar şi regretul că nu a existat o preocupare mai intensă a reprezentanţilor guvernului şi pentru perioada trecută.
     Ministrul Eugen Orlando Teodorovici a preluat problema finanţării insuficiente şi, mai ales, a transmiterii către autorităţile administraţiei publice locale de competenţe neînsoţite de resurse financiare suficiente, pe care reprezentanţii AOR au prezentant-o în numele tuturor primarilor, folosind ca exemplu cheltuielile de cofinanţare complementară din unităţile şcolare (burse, deplasarea cadrelor didactice, transportul elevilor ş.a.), a cheltuielilor privind drepturile salariale ale însoțitorilor și indemnizațiilor persoanelor cu handicap și salarizării personalului neclerical, dar şi alte cheltuieli, care ar trebui alocate integral din sume din TVA, cu destinaţie specială pentru fiecare categorie de cheltuială.
     Asociația Orașelor din România a menţionat că sumele corespunzătoare acestor drepturi pot fi plătite beneficiarilor de către instituţiile statului care gestionează problemele pe domenii de activitate sau de către autorităţile administrației publice locale, dacă aceste sume se transmit bugetelor locale ca sume cu destinaţie specială şi dacă acestea se adaugă sumelor corespunzătoare bugetului minim de funcţionare, în care sunt cuprinse veniturile din impozite şi taxe locale, sumele corespunzătoare cotei de 60 % din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat şi sumele din TVA destinate echilibrării bugetelor locale.
     Asociația Orașelor din România şi-a reafirmat solicitarea pentru aprobarea urgentă a Codului Administrativ, act normativ necesar gradului de dezvoltare actual al administrației publice locale românești, menit să răspundă nevoii crescute de a oferi tuturor cetățenilor servicii diversificate şi de calitate și crearea unei administrații performante.
     Profitând de această întâlnire, reprezentanţii Asociației Orașelor din România l-au invitat pe domnul Ministru Eugen Orlando Teodorovici şi pe colaboratorii săi la atelierul de lucru cu tema “Situația bugetelor locale ale orașelor în anul 2019, urmare a necorelării dintre veniturile asigurate conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 și cheltuielile mult crescute”, pe care AOR urmează să îl organizeze în prima jumătate a lunii iulie 2019, în Bucureşti. Ministrul Eugen Orlando Teodorovici a răspuns pozitiv acestei invitaţii.

 

Descarca - informarea (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

14.06.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

14.06.2019

   

       Avem plăcerea de a vă invita la evenimentul “Summit pentru simplificarea accesării Fondurilor Structurale”, care va avea loc vineri, 28 iunie la Sibiu în cadrul Muzeului ASTRA. Evenimentul are ca scop găsirea unor soluții care să simplifice procedurile și legislația pentru accesarea și implementarea Fondurilor Structurale și de Investiții Europene (POR, POCU, POIM, PNDR, POCA), dar și de creșterea eficienției și impactului utilizării lor.

În cadrul întâlnirii se va prezenta:
• propunerea legislativă de simplificare a mai multor acte normative;
• măsurile de simplificare care trebuie să fie luate de către autoritățile de management și ministerele care gestionează fonduri UE;
• surse complemenare de finanțare la nivel local și județean prin instrumente financiare;
• initiațiva Cetățenească de adoptare a legislației pentru simplificare;

Mai multe detalii cu privire la agendă regăsiți în documentul atașat, de asemenea regăsiți și invitația la eveniment.
Mai multe informații cu privire la Summit, prin email la: SummitSimplificare@advisoryhub.eu .

 

Descarca - invitatia (.pdf)

 

Descarca - agenda (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

13.06.2019

   

       Procedură de înscriere APL pentru BIG BUILD 2020 – eveniment de construire accelerată și voluntariat organizat de Habitat for Humanity România
     Habitat for Humanity Romania invita autoritatile publice locale interesate din judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Prahova, Buzau, Vrancea, Ialomita si Calarasi la procedura se stabilire a parteneriatului pentru BIG BUILD 2020
     Habitat for Humanity invită Primăriile care se confruntă în comunitățile lor cu problema locurii precare, pe care nu au capacitatea de a o rezolva, să aplice pentru a deveni parteneri în proiectul BIG BUILD 2020, în care organizația Habitat for Humanity România va construi mai multe locuințe în 5 zile, în perioada 5-9 octombrie 2020, pentru familii în nevoie din comunitate.

 

Descarca - Call for proposals Big Build 2020 (.pdf)

 

Descarca - Scrisoare de invitatie Big Build 2020 (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

06.06.2019

   

      Asociația Orașelor din România (AOR) a transmis azi, joi, 06.06.2019, către Ministerul Educaţiei Naţionale, în atenția doamnei ministru Ecaterina Andronescu, amendamentele referitoare la “Proiectul de Hotărâre pentru acordarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă începând cu anul școlar 2019-2020”.
     Asociația Orașelor solicită ca sumele necesare pentru acordarea bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, începând cu anul școlar 2019-2020, să fie alocate de la bugetul de stat către bugetele locale, cu precizarea clară c aceste sume sunt allocate pentru burse.
     AOR consideră că faptul că toate tipurile de burse (de ajutor social, de studiu, de merit şi de performanță) au ca propunere aceeaşi valoare pentru minimul stabilit prin HG arată susţinerea precarităţii şi nicidecum încurajarea performanţei.
     Lipsa de dialog real între reprezentanții Guvernului și structurile asociative crează încă o dificultate majoră în funcționarea administrației publice locale și face inoperabil un drept al unor beneficiari, elevii din învățământul preuniversitar de stat, în acest caz.
      Pentru rezolvarea acestor probleme, AOR va solicita o întâlnire de urgență a reprezentanților asociației cu dna. Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale, și cu dl. Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

 


 

C O M U N I C A T

06.06.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

04.06.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

30.05.2019

   
   

 


 

A N U N T

27.05.2019

 

ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate de Partener, organizează urmatoarele 3 DEZBATERI REGIONALE in cadrul proiectului:
‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.


Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
   Dezbaterile regionale sunt organizate în cadrul subactivității 9.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta propunerea de imbunatatire a politicii publice a Legii 350/2005 si a kit-ului de proceduri de cooperare interinstituțională ONG - APL.

 

1. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiuna 3, la Sinaia (.rar)


2. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiuna 2, la Navodari (.rar)

 

3. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiuna 7, la Predeal (.rar)

 


 

C O M U N I C A T

09.05.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

08.05.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

07.05.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

06.05.2019

   
   

 


 

A N U N T

24.04.2019

 

ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate de Partener, organizează inca 2 workshopuri din cele 7 in cadrul proiectului:
‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.

 

Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
Workshop-urile sunt organizate în cadrul subactivității 4.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta aspectele relevante ale cercetării realizate și a stabili premisele realizării unui dialog și a unei cooperări interinstituționale eficiente în vederea realizării de parteneriate sustenabile.

 

1. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 4, la Horezu (.rar)


2. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 5, la Geoagiu (.rar)

 

3. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 6, la Simleul Silvaniei (.rar)

 

4. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 1, la Gura Humorului (.rar)

 


 

INFORMARE ORGANIZARE CURSURI DE FORMARE

17.04.2019

 

ASOCIATIA “ALMA RO”, in calitate de Beneficiar si „ASOCIATIA ORASELOR DIN ROMÂNIA” in calitate de Partener,

vor organiza o serie de sesiuni de instruire ce au ca obiectiv dezvoltarea abilitatilor cursantilor (reprezentanti ai ONG-urilor si functionari publici din autoritati publice locale) de a elabora politici publice coerente si adecvate nevoilor specifice regiunilor de provenienta si participarea ONG-urilor la furnizarea serviciilor publice in cadrul proiectului:


‘‘INTARIREA CAPACITATII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.

 

Descarca detalii ... (.pdf)

 

 


 

C O M U N I C A T

02.04.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

27.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

27.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

27.03.2019

   
   

 


 

 

C O M U N I C A T

21.03.2019

   
   

 


 

I N V I T A T I E

14.03.2019

 

     Ne face o deosebită onoare, ca, în numele colegilor din Consiliul Director al Asociaţiei Oraşelor din România (AOR), să vă invităm să fim cu toții prezenți la sedința aniversară a Adunării Generale „AOR- 25 de ani de activitate”, eveniment care se va desfăşura în perioada 24-26 martie 2019, la Bucureşti.
     Evenimentul va reuni primarii de oraşe din întreaga ţară şi principalii parteneri de dialog din cadrul Administrației Prezidențiale, a ministerelor, agenţiilor guvernamentale, parlamentari și alți invitați.

 

1. Descarca Invitatia (.pdf)


2. Descarca Programul (.pdf)

 

2. Descarca Fisa de Inscriere (.doc)

 


 

C O M U N I C A T

14.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

14.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

14.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

06.03.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

04.03.2019

   
   

 


 

A N U N T

25.02.2019

 

ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate de Partener, organizează inca 2 workshopuri din cele 7 in cadrul proiectului:
‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.

 

Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
Workshop-urile sunt organizate în cadrul subactivității 4.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta aspectele relevante ale cercetării realizate și a stabili premisele realizării unui dialog și a unei cooperări interinstituționale eficiente în vederea realizării de parteneriate sustenabile.

 

1. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 4, la Baile Govora (.rar)


2. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 5, la Baile Herculane (.rar)

 


 

C O M U N I C A T

20.02.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

19.02.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

19.02.2019

   
   

 


 

A N U N T

13.02.2019

 

ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate de Partener, organizează inca 2 workshopuri din cele 7 in cadrul proiectului:
‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.

 

Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
Workshop-urile sunt organizate în cadrul subactivității 4.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta aspectele relevante ale cercetării realizate și a stabili premisele realizării unui dialog și a unei cooperări interinstituționale eficiente în vederea realizării de parteneriate sustenabile.

 

1. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 6, la Negresti Oas (.rar)


2. Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 7, la Sovata (.rar)

 


 

A N U N T

11.02.2019

 

Având la bază considerentele şi argumentele expuse în documentele transmise, în repetate rânduri, Doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă - Prim-Ministrul României, Comitetului pentru finanțele publice locale, MFP și MDRAP, cât și președinților celor două Camere, referitoare la necesitatea corelării asigurării finanţării cu responsabilităţile pe care autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrative-teritoriale cu statut de oraş le au stabilite prin lege, Asociaţia Oraşelor din România (AOR), reprezentantă legitimă a celor 216 unităţi administrativ-teritoriale de acest fel, menţionată de legislaţia în vigoare ca parte în procesul de consultare preliminară interinstituţională, solicită modificarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2019, în conformitate cu solicitările transmise:

 

1. Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului din Camera Deputatilor (.pdf)


2. Comisiiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor (.pdf)


3. Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului din Senat (.pdf)


4. Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat (.pdf)

 


 

APEL CĂTRE PRIMARII DE ORAȘE

09.02.2019

   

       Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,


      Pentru a păstra atitudinea de neutralitate politică pe care Asociaţia Oraşelor din România a avut-o de-a lungul celor 25 de ani ai existenței sale, fără a face aprecieri asupra Proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2019 votat ieri în Guvern, vă trimit acest document, pe care l-am interceptat în această dimineață, menționându-vă rugămintea să îl parcurgeți cu răbdare și mare atenție pentru ai analiza toate efectele.
      Considerând că dialogul este singura cale acceptabilă pentru îndreptarea situației grave în care pot fi puse orașele, AOR va depune amendamente în comisiile parlamentare care vor dezbate acest proiect de lege.
     Prin urmare, aștept de la dvs. propuneri pentru amendamente.
     La acestea se vor adăuga cele trei amendamente pe care AOR le avea pregătite pentru forma initială a proiectului de lege, cât și alte amendamente pe care le voi lucra eu în cursul zilei de astăzi, iar de marți voi fi în parlament pentru a susține aceste amendamente în cadrul dezbaterilor ce vor avea loc în comisiile parlamentare.
     Aștept de la dvs., astăzi și mâine până la orele 15.00, pe adresa de e-mail ionel_chirita_apl@yahoo.com, amendamentele și alte propuneri pentru sprijinirea demersului nostru pentru ameliorarea situației bugetelor locale ale orașelor

 

- Descarca adresa (.doc)


- Descarca Proiectul de Buget (.doc)

 


 

I N V I T A T I E

07.02.2019

   

      Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,


Se convoacă Consiliul Director al Asociaţiei Oraşelor din România în şedinţă ordinară, în perioada 17-20 februarie 2019, la Complex Valea Mariei, din oraşul Negreşti Oaş, jud Satu Mare.
Relaţii: Ionel Chiriţă, preşedinte executiv, mobil 0744.385.323.
Cu speranţa că şi această acţiune va fi o reuşită în activitatea asociaţiei noastre, vă invităm cu toată căldura să participaţi la acest eveniment.

 

- Descarca Invitatia si Programul evenimentului (.pdf)


- Descarca Fisa de Inscriere (.doc)

 


 

C O M U N I C A T

06.02.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

06.02.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

06.02.2019

   

      Sufocaţi de competenţele transmise la nivel local și îngrijorați de noile propuneri ale guvernului, primarii orașelor mici și mijocii se vor întâlni pentru a-și decide poziția față de Proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2019.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................


Asociaţia Oraşelor din România (AOR) a solicitat ministrului Finanțelor Publice și președinților celor două Camere o întrevedere urgentă pentru discutarea propunerilor făcute de AOR, cu prioritate a celor referitoare la:

1. Alocarea pentru unitățile administrativ-teritoriale cu statut de oraș a sumei de 1.400 lei/locuitor/an, dar nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș, pentru asigurarea unui buget minim de funcţionare.
Solicitarea sumei de 1.400 lei/locuitor/an pentru orașe și municipii se justifică prin faptul că aproape toate unităţile din mediul urban organizează şi asigură funcţionarea unor servicii publice de diversitate, mărime şi complexitate sporite, care deservesc, pe langă locuitorii acestor UAT-uri şi locuitorii din comunele învecinate (licee; spitale; creşe; servicii de evidenţă informatizată a persoanei; case de cultură; centre permanente pentru persoane în varstă şi alte servicii sociale; poliţie locală; gropi ecologice sau staţii de transfer ş.a.).

2. Finanțarea drepturilor pentru protecția copilului, centrelor pentru persoane cu handicap, drepturilor salariale ale însoțitorilor și indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și contribuțiile pentru completarea drepturilor salariale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară să fie asigurate conform mecanismului folosit în anul 2018 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, asigurate de bugetul de stat destinate pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, alocate separat în acest scop.

3. Menționarea, în Legea privind bugetul de stat pentru anul 2019, a sumelor care vor fi atribuite pentru fiecare comună, oraș, municipiu și județ, așa cum a făcut legea bugetului de stat pe anul trecut.
Menționarea sumelor atribuite fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, pentru alocarea directă a 60% din impozitul pe venit încasat de la plătitorii de impozit pe venit de pe teritoriul unde își desfăşoară activitatea, dar și a sumelor ce vor fi alocate pentru echilibrare, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare, atât din sumele alocate din cota de 20,00 % din impozitul pe venit, cât și din sumele defalcate din TVA, este singura soluție acceptabilă pentru dezamorsarea stării de îngrijorare și neîncredere a primarilor de orașe.

 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................


     Asociaţia Oraşelor din România doreşte ca primarii să nu mai fie dependenţi de Consiliul Judeţen sau de “Ministerul Binevoitor” şi, de aceea, solicită tuturor decidenților realizarea unui dialog real, pentru a putea face o administraţie publică locală performantă, în folosul cetăţeanului.

 

- Vezi comunicatul integral (.pdf)

 

 


 

C O M U N I C A T

01.02.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

31.01.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

30.01.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

29.01.2019

   

      Asociaţia Oraşelor din România, reprezentantă a oraşelor mici şi mijlocii din România, solicită imperios Ministerului Finanţelor Publice şi Guvernului următoarele:

1. Respectarea angajamentelor luate de Guvernul României în programul de Guvernare 2018-2020, în cadrul Capitolului "Administraţie publică. Politici regionale" punctul 2. "Finanţarea autorităţilor locale", conform cărora impozitul pe venit şi impozitul din pensii vor reveni integral bugetelor administraţiilor publice locale, începând cu 1 ianuarie 2019, şi repartizarea către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în următoarele cote, astfel:
a. 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
b. 20% la bugetul local al judeţului;
c. 20% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.

2. În cadrul mecanismului folosit pentru echilibrarea bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, prin care se completează veniturile proprii în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare, stabilirea sumei pe locuitor să se facă ţinând cont de faptul că aproape toate unităţile din mediul urban organizează şi asigură funcţionarea unor servicii publice de diversitate, mărime şi complexitate sporite, care deservesc, pe langă locuitorii acestor UAT-uri şi locuitorii din comunele învecinate.

Susţinem ca sumele pe locuitor care se vor lua în calcul la asigurarea bugetui minim de funcţionare pentru anul 2019 să fie:
a. 850 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de comună.
b. 1.000 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de oraş sau municipiu, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ.
c. 1.150 lei/locuitor pentru unităţi administrativ-teritoriale care au statut de reşedinţă de judeţ.

3. Pentru comune, oraşe, municipii şi judeţe să se stabilească ca nivel minim al bugetelor de funcţionare următoarele valori:

2.000.000 lei pentru comune cu până în 5.000 de locuitori;
5.000.000 lei pentru comune cu un număr mai mare de 5.000 locuitori;
8.000.000 lei pentru oraşele cu un număr mai mic de 10.000 de locuitori;
15.000.000 lei pentru oraşele şi municipiile care nu sunt reşedinţă de judeţ, cu un număr între 10.001 locuitori şi 20.000 locuitori;
30.000.000 lei pentru oraşele şi municipiile care nu sunt reşedinţă de judeţ, cu un număr între 20.001 locuitori şi 50.000 locuitori;
40.000.000 lei pentru municipiile care nu sunt reşedinţă de judeţ, cu un număr mai mare de 50.000 locuitori;
60.000.000 lei pentru municipiile reşedinţe de judeţ;
90.000.000 lei pentru judeţe.

4. Sumele din taxa pe valoarea adăugată care se alocă pentru echilibrarea bugetelor locale să fie cel puţin egale cu sumele alocate cu această destinaţie în bugetul de stat din anul 2018 sau cel puţin suficiente pentru asigurarea unor bugete minime de funcţionare la valorile prevăzute la punctul 2.

5. Excluderea oricărei abordări eronate, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare pentru municipii, oraşe şi comune a sumelor considerate excedent la sfârşitul anilor anteriori, întrucât cea mai mare parte a sumelor denumite astfel în legea bugetului de stat pe 2018 au reprezentat credite bugetare neutilizate din motive obiective.

6. Constituirea în cadrul bugetului de stat a unui fond special din care să fie susţinută cofinanţarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene şi a unui mecanism de atribuire a acestor sume către unităţile administrativ-teritoriale care au dreptul să beneficieze de sumele în cauză.

     Ne delimităm strict de prevederile din propunerea de lege de buget pentru anul 2019 privind alocarea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale făcută de actualul Guvern, autonomia locală şi capacitate de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale fiind puternic afectată de propunerile făcute zilele acestea de către membrii Executivului.
     Asociaţia Oraşelor din România face apel la raţiune şi echilibru, cerând Guvernului României să înţeleagă nevoile reale ale comunităţilor locale şi să găsească, împreună cu structurile asociative ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, soluţii pentru finanţarea acestora.

 

- Vezi comunicatul publicat de Agentia AGERPRES (.link)

 

 


 

C O M U N I C A T

29.01.2019

   
   

 


 

I N V I T A T I E

22.01.2019

   

      Stimate Domnule PRIMAR,

    ASOCIAȚIA “ALMA RO”, în calitate de Beneficiar și „ASOCIAȚIA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA” în calitate de Partener, organizează 7 workshopuri in cadrul proiectului: ‘‘ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN PARTENERIAT SOCIAL” POCA/111/1/1/113205.
     Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (23 mai 2018 – 22 iulie 2019) la nivel național.
     Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a realiza parteneriate sociale viabile și durabile cu autoritățile publice locale și de a propune politici publice alternative în beneficiul cetățenilor.
     Workshop-urile sunt organizate în cadrul subactivității 4.1 și au rolul de a aduce laolaltă reprezentanții grupului țintă și ai autorităților publice pentru a discuta aspectele relevante ale cercetării realizate și a stabili premisele realizării unui dialog și a unei cooperări interinstituționale eficiente în vederea realizării de parteneriate sustenabile.

 

- Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 1, la Comanesti (.rar)


- Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 2, la Odobesti (.rar)


- Descarca Invitatia si Agenda pentru Regiunea 3, la Busteni (.rar)

 


 

I N V I T A T I E

21.01.2019

   

      Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,

    Asociația Orașelor din România (AOR) invită primarii de oraşe marți 29.01.2019, începând cu orele 11.00, la un atelier de lucru care se va desfăşura la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti, bvd. Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1, având drept temă: Accesarea și implementarea proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional.
     Primarii pot fi însoţiţi de angajaţii din primărie care au responsabilităţi privind accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene.
      La acest atelier de lucru, din partea AM POR, vor participa dna Camelia Coporan, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, dna Luiza Radu – director AM POR, precum şi alţi experţi AM POR.
     Relaţii prin Ionel Chiriţă, tel: 0744.385.323.
    Anunţarea participării și transmiterea prenumelui, numelui şi numărului de mobil al fiecărui participant se face până la data de 25.01.2019, orele 16.00, la e-mail: informare@aor.ro .

 

Descarca Invitatia de aici (.pdf)

 


 

 

C O M U N I C A T

17.01.2019

   
   

 


 

C O M U N I C A T

20.12.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

20.12.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

13.12.2018

   
   

 


 

I N V I T A T I E

12.12.2018

   

      Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,

    In perioada 2-3 aprilie 2019, va avea loc la Lyon (Franta) Forumul cooperarii descentralizate romano-francez, eveniment dedicat schimbului de experienta intre autoritatile publice locale si regionale din cele doua tari. Pentru reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania, evenimentul va fi precedat, in data de 01 aprilie 2019, de o intalnire cu colegii din cadrul Asociatiei Oraselor Mici din Franta, entitate cu care A.O.R. are o colaborare de durata.
      Asociatia Oraselor organizeaza un grup de 10-12 persoane (alesi locali sau angajati din primariile membre), care vor participa la Forum, alaturi de colegii primari de comune si municipii, respectiv presedintii de Consilii Judetene.

     Detalii despre deplasare gasiti in invitatia atasata. In vederea participarii ferme la eveniment, va rugam sa completati si sa transmiteti formularul de participare atasat, pana la data de 31.12.2018, la adresa de email: informare@aor.ro sau la numarul de fax 021/310.71.66. Persoana de contact – Alexandru PETROVICI – 0788/718.585.

 

Descarca Invitatia de aici (.pdf)

 

Descarca Formularul de participare de aici (.doc)

 


 

C O M U N I C A T

22.11.2018

   
   

 


 

I N V I T A T I E

19.11.2018

   

      Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,

    Ca urmare a necesităţii definirii urgente a poziţiei Asociaţiei Oraşelor din România faţă de mecanismele şi sumele privind finanţarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ce vor fi stabilite prin legea bugetului de stat pentru anul 2019, se convoacă Consiliul Director al AOR în şedinţă ordinară, în perioada 25-27 noiembrie 2018, la Complex Turistic Darina, din Oraşul Ungheni, jud Mureş.
    Relaţii prin Ionel Chiriţă, preşedinte executiv, mobil: 0744.385.323.
    Ataşat aveţi “Programul” şi “Fişa de înscriere”, în care găsiţi valoarea costurilor şi modul de efectuare a acestora
     Cu speranţa că şi această acţiune va fi o reuşită în activitatea asociaţiei noastre, vă invităm cu toată căldura să participaţi la acest eveniment..

 

Descarca Programul Evenimentului de aici (.pdf)

 

Descarca Fisa de Inscriere de aici (.doc)

 


 

C O M U N I C A T

01.11.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

30.10.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

25.10.2018

   
   

 


 

 

C O M U N I C A T

22.10.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

22.10.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

19.10.2018

   
   

 


 

I N F O R M A R E

16.10.2018

   

      In perioada 29 octombrie – 02 noiembrie, Asociatia Oraselor intentioneaza sa organizeze o intalnire cu reprezentanti ai membrilor sai si conducerea Autoritatii de Management a Programului Operational Regional (A.M.P.O.R.). Consideram ca este un moment oportun pentru o evaluare a modului de functionare a relatiei autoritate de management-beneficiar, avand in vedere ca multe axe de finantare s-au inchis, iar implementarea unor proiecte este deja in curs.
       In vederea structurarii dialogului si identificarii celor mai stringente probleme identificate de Dumneavoastra, in calitate de beneficiari ai programului de finantare POR 2014-2021, va rugam sa ne transmiteti pana vineri 19.10, pe adresa de email informare@aor.ro, situatiile cu care va confruntati in scrierea, respectiv implementarea proiectelor POR.

 

Descarca documentul de aici (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

11.10.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

11.10.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

02.10.2018

   
   

 


 

DECLARAȚIE

adoptată, astăzi, 25 septembrie 2018, la Chișinău, Republica Moldova

   

Pornind de la faptul că democrația locală, colectivitățile locale, autonomia locală, cooperarea descentralizată și autoritățile administrației publice locale constituie pilonii oricărui regim democratic;
Conştienţi de răspunderea pe care o purtăm faţă de cetăţenii Republicii Moldova, care așteaptă ca autoritățile pe care le aleg să-și îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile funcționale;
Convinși de eficiența unei abordări de jos în sus la nivel administrativ și susținând o guvernanță pe mai multe niveluri;
Recunoscând nevoia de a colabora în parteneriat pentru a realiza o coeziune legislativă, economică, socială și teritorială mai puternică în cele două state;
Uniți în cuget și-n simțiri, călăuziți de interesele actuale ale colectivităților locale din cele două țări-surori, pe care le reprezentăm în calitatea noastră de primari;
Luând în considerație și reiterând declarațiile anterioare ale structurilor asociative ale APL din Republica Moldova și România de la Alba Iulia (22.05.2015) și Chișinău (11.05.2018);
Facem următoarea declarație care se constituie și într-un apel față de Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova, partenerii de dezvoltare al Republicii Moldova, instituțiile și statele membre ale Uniunii Europene, reprezentanțele și organizațiile internaționale din ambele state, alte asociații reprezentative ale APL, sectorul neguvernamental, mediul de afaceri din România, Republica Moldova și statele UE: Descarca documentul integral de aici (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

27.09.2018

   

      Asociația Orașelor din România (AOR) și Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova (CALM) au organizat pe 25 septembrie 2018, la Chișinău, ședința reunită a Consiliilor Directoare ale celor două organisme de administrație. La eveniment au participat peste 100 de primari din Republica Moldova și România. În cea de-a doua parte a întâlnirii, în cadrul Conferinței Internaționale „Dezvoltarea Locală Integrată și Creșterea Economică", s-au reunit reprezentanți ai autorităților centrale din cele două state, ai Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, ai Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, parteneri de dezvoltare, experți. Reprezentanții mass-media din Republica Moldova au fost prezenți în număr foarte mare... Descarca comunicatul integral de aici (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

27.09.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

25.09.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

25.09.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

25.09.2018

   
   

 


 

C O M U N I C A T

18.09.2018

   
   

 


 

Invitatie Consiliul Director AOR Chisinau, 23-26(27) septembrie 2018

05.09.2018

   
    Pentru că în anul Centenarului Marii Uniri se cuvine să fim alături de colegii noştri primari de peste Prut, din Republica Moldova, se convoacă Consiliul Director al AOR în şedinţă ordinară, în perioada 23 - 26 septembrie 2018, la Chişinău, Republica Moldova.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (C.A.L.M.), în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.) din România şi cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova, fiind dedicat întăririi relaţiilor de cooperare între membrii noştri şi oraşele mici din Republica Moldova.

Relaţii prin Ionel Chiriţă, preşedinte executiv AOR, mobil: 0744.385.323.

Ataşat aveţi “Programul”, "Agenda" şi “Fişa de înscriere”, în care găsiţi valoarea costurilor şi modul de efectuare a acestora...

 

DESCARCA:

 

1. Descarca Invitatia de participare (.pdf)

 

2. Descarca Fisa de inscriere (.doc)

 

3. Descarca Agenda Conferintei (.pdf)

 


 

A N U N T

30.08.2018

   
    Pentru că în anul Centenarului Marii Uniri se cuvine să fim alături de colegii noştri primari de peste Prut, din Republica Moldova, se convoacă Consiliul Director al AOR în şedinţă ordinară, în perioada 23 - 26 septembrie 2018, la Chişinău, Republica Moldova..

 

DESCARCA:

 

1. Descarca Invitatia si programul (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

29.08.2018

   
   

 


 

I N F O R M A R E

23.08.2018

   
     In data de 23 august 2018, orele 10.00, la Teatrul Elisabeta, Sala Oglinzilor, Blv. Regina Elisabeta nr. 45, Bucuresti, a avut loc “Conferinta de lansare a proiectului ‘‘INTARIREA CAPACITATII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA PRIN PARTENERIAT SOCIAL” - POCA/111/1/1/113205, proiect aprobat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social European, avand ca “Lider de parteneriat” ASOCIATIA “ALMA RO” si ca “Partener” „ASOCIATIA ORASELOR DIN ROMANIA”.
     Asociatia Oraselor din Romania devine astfel prima structura asociativa reprezentativa a adminstratiei publice locale, care va implementa un proiect finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa.
     Proiectul “INTARIREA CAPACITATII ONG PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA PRIN PARTENERIAT SOCIAL” va avea o durata de implementare de 14 luni si un buget total de 1.661.422 lei.
     Prin acest proiect, Asociatia si-a propus sa imbunatateasca imaginea membrilor, orasele mici, printr-un parteneriat sustenabil cu organizatiile non-guvernamentale existente la nivel local, judetean sau national.

 

DESCARCA:

 

1. Descarca Comunicatul de Presa (.pdf)

 


 

C O M U N I C A T

14.08.2018

   
   

 


 

 

C O M U N I C A T

08.08.2018

   
   

 

 

 


 

 


  

 

| Acasa | Presa | Galeria | LegaturiStiri | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf :.

Acest website folosește cookies. Prin continuarea navigării pe acest website

considerăm că acceptați politicile de utilizare a cookies.

2010 © Asociatia Oraselor din Romania.
        Termeni si conditii de utilizare.
  .: un produs PULS MEDIA COM :.