Asociatia Oraselor din Romania:

Sediul  AOR

 

Bucureşti

Piaţa Presei Libere, Corpul C3,

Etaj III, camera 316, Sector 1

Tel: 021.311.71.97

Fax: 021.310.71.66

e-mail: aor@aor.ro

www.aor.ro

  

Birou

Preşedinte Executiv

 

Hârşova

Tel./fax: 0241.872.241;

Mobil:  0744.385.323

e-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

www.ionelchirita.ro  

 

Date fiscale:

CUI: 13810572

cont bancar:

 RO07RZBR0000060005696786

Raiffeisen Bank

 
Acces rapid:

   - Presedintia Romaniei

   - Guvernul Romaniei

   - Senatul Romaniei

   - Camera Deputatilor

 

 

 

 

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

AOR PE INTELESUL TUTUROR

 

Asociaţia Oraşelor din România este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ reprezentând interesele celor 216 localităţăi urbane mici. Dacă la înfiinţarea sa Asociaţia reunea doar 21 de membri atât cât prevedea legislaţia în vigoare pentru înregistrare, treptat numărul acestora a crescut ajungând la 185 în acest moment.

Încă de la înfiinţarea sa, în urmă cu 17 ani, Asociaţia Oraşelor şi-a fixat drept scop să devină un partener de dialog activ, susţinând agenda legislativă a administraţiei publice centrale, încercând să puncteze prin expertiza sa venită de la nivelul local, modificări de mai mică sau mare anvergură.  Împreună în aceşti ani de existenţă am reuşit să contribuim în mod substanţial la întărirea administraţiei publice locale precum şi la îmbunătăţirea actului administrativ, în general. De câţiva ani, asociaţiei noastre i-a fost recunoscut statutul de partener real, naţional şi european, actor important în negocierile publice privind evoluţiile legislative şi politicile publice privind soarta localităţilor mic urbane.

Legi importante precum administraţia publică locală, finanţele publice locale, cea privind descentralizarea sau salarizarea funcţionarilor publici sunt acte normative la care Asociaţia Oraşelor, prin grupurile sale de lucru şi-a exprimat punctul de vedere, astfel de multe ori acesta fiind inclus în textul final permiţând autorităţilor locale româneşti să mai facă un pas spre o administraţie europeană.

 

CE POATE FACE ASOCIAŢIA PENTRU MEMBRI ?

      

    Pentru membri cu cotizaţia la zi

-                       Pune la dispoziţie, prin centrele regionale, toate informaţiile privind activităţile şi evenimentele din administraţia publică şi ale AOR.

-                       Asigură participarea în delegaţiile oficiale ale Asociaţiei la întâlnirile avute cu reprezentanţii autorităţilor centrale.

-                       Asigură participarea la întâlnirile Consiliului Director al AOR.

-                       Asigură participarea, cu drept de VOT, la întâlnirile Adunării Generale a AOR.

-                       Asigură participarea GRATUITĂ sau CONTRACOST la trainingurile de formare profesională organizate de către AOR în parteneriat cu instituţii de formare atestate şi acreditate.

-                       Asigură participarea  CONTRACOST,  cu PLATĂ PARŢIALĂ  sau GRATUITÂ în străinătate pentru schimburi de bune practici.

-                       Acordă  recomandări în vederea susţinerii unor proiecte sau programe locale.

-                       Transmite Revista Română pentru Administraţie Publică Locală (GRATUIT – 2 exemplare).

-                       Publică prezentarea oraşului în Revista Română pentru Administraţie Publică Locală (GRATUIT) .

-                       Oferă dreptul de a alege şi de a fi ales în structurile de conducere a AOR.

-                       Oferă dreptul de a participa la luarea deciziilor AOR.

-                       Oferă acces la proiectele cu finanţare atrasă de către AOR în beneficiul membrilor săi.

-                       Oferă posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în relaţia cu ministerele sau alte structuri guvernamentale.

-                       Oferă posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în relaţia cu consiliile judeţene.

-                       Oferă posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în relaţia cu Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa (CPLRE) – de la Strasbourg.

-                       Oferă posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în relaţia cu Comitetul European al Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR) – de la Bruxelles.

-                       Oferă posibilitatea desemnării pentru acordarea distincţiilor “ Primarul anului“ sau “Primar de 2, 3 sau 4 stele” oferite anual membrilor cu o implicare deosebită.

-                       Oferă posibilitatea recomandării, desemnării pentru acordarea distincţiilor acordate de Preşedintele României sau alte instituţii.

-                       Informează şi oferă sprijin pentru întocmirea documentaţiei privind accesarea împrumuturilor pentru administraţia publică locală.

-                       Informează periodic oportunitatea privind accesarea unor programe  cu finanţare naţională, Fonduri europene sau alte surse.

-                       Oferă sprijin în documentarea şi scrierea proiectelor cu finanţare europeană.

-                       Dă posibilitatea participării GRATUITE la activităţile şi vizitele de studii în străinatate a reprezentanţilor oraşului prin proiectele în care AOR este aplicant sau partener.

-                       Oferirea posibilităţii angajării reprezentanţilor oraşului în proiectele în care AOR este aplicant sau partener.

-                       Dă acces la informaţii şi consultanţă oferite de către AOR, gratuit sau contracost, pe teme legate de accesare de fonduri structurale, relaţia cu cetăţenii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice sau noutăţi legislative;

 

Pentru oraşele care NU au cotizaţia plătită la zi

 

-                       Afişarea pe site-ul www.aor.ro CONTRACOST a unor anunţuri de interes local.        

-                        Posibilitatea participării în delegaţiile oficiale ale Asociaţiei la întâlnirile avute cu reprezentanţii autorităţilor centrale.

-                       .Posibilitatea participării la întâlnirile Consiliului Director şi a Adunării Generale a AOR.

-                       Asigurarea participării CONTRACOST la trainingurile de formare profesională organizate de către AOR în parteneriat cu diverse instituţii de formare atestate.

-                       Asigurarea participării CONTRACOST sau cu PLATĂ PARŢIALĂ la seminariile organizate de AOR sau de parteneri ai AOR.

-                       Asigurarea participării CONTRACOST sau cu PLATĂ PARŢIALĂ în străinătate pentru schimburi de bune practici.

-                       Acordarea unor recomandări în vederea susţinerii unor proiecte sau programe.

-                       Transmiterea Revistei Române pentru Administraţie Publică Locală (GRATUIT – 1 exemplar).

-                       Posibilitatea exprimării punctului de vedere propriu vis-a-vis de probleme punctuale întâmpinate la nivelul localităţii în cadrul Adunării Generale, Consiliilor Directoare sau altor evenimente specifice.

-                       Acces la informaţii oferite de către AOR, gratuit sau contracost, pe teme legate de accesare de fonduri structurale, relaţia cu cetăţenii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice sau noutăţi legislative;

       

             Pentru toate oraşele

             

-                       Reprezentarea intereselor specifice oraşelor în dialogul cu administraţia publică centrală: structuri guvernamentale (ministere, autorităţi şi agenţii guvernamentale), comisii parlamentare s.a.

-                       Reprezentarea intereselor primarilor în dialogul cu administraţia publică centrală: structuri guvernamentale (ministere, autorităţi şi agenţii guvernamentale), comisiile parlamentare şi ceilalţi parteneri pentru poziţionarea acestuia curespunzător atribuţiilor şi responsabilităţilor demnităţii lor, inclusiv salarizarea acestora.

-                       Acces la legislaţia aflată în consultare, transmisă de către autorităţile centrale către AOR şi preluarea propunerilor legislative pentru îmbunătăţirea acesteia.

-                       Transmiterea prin e-mail a  legislaţiei aflată în consultare, transmisă de către autorităţile centrale către AOR precum şi a buletinului informativ al AOR.

-                       Organizarea de dezbateri privind problemele administraţiei publice locale din oraşe cu participarea  reprezentanţilor administraţiei publice centrale: structuri guvernamentale (ministere, autorităţi şi agenţii guvernamentale), comisii parlamentare şi a altor parteneri.

-                       Organizarea de dezbateri privind problemele administraţiei publice locale din oraşe cu participarea  reprezentanţilor administraţiei publice din alte ţări.

-                       Reprezentarea intereselor specifice oraşelor româneşti în dialogul cu asociaţiile din administraţia publică locală europeană.

-                       Accesarea site-ului www.aor.ro

-                       Posibilitatea participării CONTRACOST la trainingurile de formare profesională organizate de către AOR în parteneriat cu diverse instituţii de formare atestate.

-                       Posibilitatea participării CONTRACOST la seminariile organizate de AOR sau de parteneri ai AOR.

 

 

 


 

 

 

 

 

| Acasa | Presa | Galeria | LegaturiStiri | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf :.

2010 © Asociatia Oraselor din Romania.
            Toate drepturile rezervate.
  .: un produs PULS MEDIA COM :.