Asociatia Oraselor din Romania:

Sediul  AOR

 

Bucureşti

Piaţa Presei Libere, Corpul C3,

Etaj III, camera 316, Sector 1

Tel: 021.311.71.97

Fax: 021.310.71.66

e-mail: informare@aor.ro

www.aor.ro

  

Birou

Preşedinte Executiv

 

Mobil:  0744.385.323

e-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

 

Date fiscale:

CUI: 13810572

cont bancar:

 RO07RZBR0000060005696786

Raiffeisen Bank

 
Acces rapid:

   - Presedintia Romaniei

   - Guvernul Romaniei

   - Senatul Romaniei

   - Camera Deputatilor

 

 

 
 

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

OPORTUNITATI DE FINANTARE

 

În perioada 18.10.2010 17.11.2010, Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza sesiune de depunere a cererilor de finantare, in cadrul Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare. Suma alocata acestei sesiuni este de 298.115 mii lei. Accesati: http://www.afm.ro/main/info_stuf/apa/ordin1450_2010-ghid.pdf

    Descarca documentul atasat:

 Program al Administratiei Fondului de Mediu - oportunitate pentru orase

 

CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSARII DE APELURI DE PROIECTE PENTRU TOATE PROGRAMELE OPERATIONALE - 2010 (arhiva . rar)

 

Programele Operaţionale Româneşti 2007-2013

 

     Politica de Coeziune a Uniunii Europene este aplicabilă tuturor statelor membre, totalul alocărilor financiare fiind de 336 mld. Euro pentru toate statele în perioada 2007 2013. Fondurile Structurale contribuie la realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune a UE prin implementarea Programelor Operaţionale, acestea din urmă fiind elaborate la nivel naţional.

 

Programele Operaţionale în România

(total contribuţie UE 19,667 miliarde euro în perioada 2007 2013)

 

Obiectivul Convergenta al Programelor Operationale

Program Operational (PO)

Procent sume alocate din bugetul total

Autoritatea de Management a Programului Operational (PO)

1. PO Transport

23%

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 

2. PO Mediu

23%

Ministerul Mediului
 

3. PO Regional (POR)

19%

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Locuinţei

4. PO Dezvoltarea Resurselor Umane

18%

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

5. PO Cresterea Competitivitatii Economice

13%

Ministerul Economiei
 

6. PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

1%

Ministerul Administraţiei şi Internelor

7. PO Asistenta Tehnica

1%

Ministerul Finantelor Publice
 

Obiectivul Cooperare Teritoriala al Programelor Operationale

Program Operational (PO)

Procent sume alocate din bugetul total

Autoritatea de Management a Programului Operational (PO)

8-13. PO Cooperare Teritoriala

2%

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Locuintei

Sursa: http://www.inforegio.ro

Ghidul Fondurilor Structurale pentru anul 2010:

http://www.finantare.ro/fonduri-structurale-2010-ghid.html

Calendarul Fondurilor Structurale pentru anul 2010, pentru Autorităţi Publice Locale:

http://www.finantare.ro/index.php?application=fonduri_structurale&categ=APL

 

Cooperare pentru Dezvoltare

Programul de Cooperare Norvegian şi Mecanismul Financiar SEE

 

Programul de Cooperare  Norvegiană şi Mecanismul Financiar SEE sunt 2 programe de finanţare disponibile  în prezent pentru România în cadrul Spaţiului Economic European (SEE). Norvegia şi SEE vor oferi României, prin cele 2 programe asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de  98,5 milioane euro prin  finanţarea de proiecte în următoatrele sectoare: mediu, energie, producţie sustenabilă, sănătate, patrimoniul cultural şi dezvoltarea resurselor umane.

     Pot depune  proiecte în cadrul acestor  programe instituţii româneşti publice sau private, companii şi organizaţii neguvernamentale.

 

Programul de Cooperare Norvegian va acorda asistenţă financiară parteneriatelor încheiate între entităţi din Norvegia şi România. Este, astfel, necesară stabilirea unui parteneriat anterior depunderii proiectului. Pe pagina de internet a programului se găsesc informaţii utile în gasirea unui partener potrivit.

      Obiectiv: Stimularea creşterii economice şi dezvoltarea durabilă.

     Sectoare finanţate: eficienţă energetică şi energie regenerabilă, protecţia mediului, producţie sustenabilă, sănătate, dezvoltarea resurselor umane.

      Termenul limită de depunere a proiectelor este 31 decembrie 2008.

     Pentru mai multe informaţii privind criteriile de eligibilitate, procedurile de depunere a proiectelor, ghidul solicitantului, domeniile prioritare care pot primi finanţare, accesaţi site-ul programului www.norwaygrants.org, www.norvegia.ro

 

Fondurile SEE constituie un program finanţat de  Norvegia, Islanda, Liechtenstein, pentru proiecte ce contribuie la coeziune economică  şi socială.

Sectoare prioritare în cadrul programului: protecţia mediului, dezvoltarea resurselor umane, sănătate şi îngrijirea copilului, conservarea patrimoniului cultural  european, eficienţă energetică şi energie regenerabilă.

     Candidaţi eligibli: companii publice sau private, instituţiile, ministerele, oragnizaţiile non-guvernamnetale.

      Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul programului www.eeagrants.org.

Punct naţional de contact în România: Ministerul Economiei şi Finanţelor, tel: 021.302.52.83, fax: 021.302.52.64,e-mail: iulia.gugiu@mfinante.ro.

 

Alte puncte de contact: Ambasada regală a Norvegiei, Secţia Comercială, Innovation Norway Biroul din Bucureşti; tel: 021.22.023/028, fax: 021.22.038, e-mail: bucharest@innovationnorway.no.

 


 

 

 

 

 

| Acasa | Presa | Galeria | LegaturiStiri | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf :.

2010 Asociatia Oraselor din Romania.
            Toate drepturile rezervate.
  .: un produs PULS MEDIA COM :.